Tagged: next era announces sale of Ontario portfolio